Hvad gør du når der er herpes virus i udbrud?

Den bedste måde vi kan undgå herpes virus i at sprede sig, er at vi alle er opmærksomme på de heste vi har hjemme i stalden. På den måde kan vi undgå at vi er med til at sprede herpes virus til andre stalde.

Vi ved at de første symptomer på herpes virus er feber og forkølelse/hoste. Det er altså også de symptomer vi skal holde øje med når vi færdes i stalden.

Den Danske Dyrlæge forening har sammen med Dansk Rideforbund og SEGES udarbejdet en række anbefalinger til hvordan man bør håndtere situationen omkring Herpes Virus. Du kan læse deres anbefalinger her:

Hvordan håndteres det når der er sygdom i stalden? – Anbefalinger

En høj grad af ansvarlighed og åbenhed blandt alle hesteejere og dyrlæger er nøglen til at stoppe smittespredningen.

Observation af hestenes almenbefindende og temperaturtagning er de primære værktøjer til at opdage sygdom og forebygge spredning.

Temperaturtagning af heste er en effektiv måde at holde øje med om en hest er syg. Normal temperatur er under 38,30c. Hvis en hest har øget temperatur eller andre tegn på sygdom skal egen dyrlæge kontaktes.

Hvis der er symptomer på smitsom sygdom i en besætning/stald skal hestene isoleres i henhold til anbefalingerne om opdeling i gruppe 1, 2 og 3. Heste som har været i kontakt med stalden/heste fra stalden i forbindelse med udbrud eller opbrud af herpesvirus omfattes ligeledes af karantæne.

Gruppe 1: Raske stalde:

Daglig observation af alle heste. Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man tage temperatur dagligt af hestene 10 dage før man deltager.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion:

Karantæne 14 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden). Isoler syge heste, så vidt muligt. Daglig temperaturtagning.

Gruppe 3: Stalde med konstateret Herpesvirus 1 infektion:

Karantæne minimum 21 dage fra sidste hest er raskmeldt (ingen til- eller afgang af heste til stalden).* Isoler syge heste, så vidt muligt. Temperaturtagning morgen og aften. Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden. Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden.